Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 5. decembra 2012 – Scheidemann proti Parlamentu

(Zadeva F-109/12)

(Javni uslužbenci – Uradniki – Medinstitucionalna premestitev v napredovalnem obdobju, v katerem bi lahko uradnik v izvorni instituciji napredoval – Zahteva po napredovanju z učinkom za nazaj – Zavrnilna odločba, sprejeta po odločbi zaradi molka organa – Rok za ugovor – Nepravočasnost – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Sabine Scheidemann (Berlin, Nemčija) (zastopnika: S. Rodrigues in A. Blot, odvetnika)Tožena stranka: Evropski parlament Predmet Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za napredovanje z učinkom za nazaj od 1. januarja 2010. Izrek1.    Tožba se kot očitno nedopustna zavrže. 2.    S. Scheidemann nosi svoje stroške.