Language of document :

23. septembril 2012 esitatud hagi – ZZ versus EIP

(kohtuasi F-107/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Levy)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

EIP vaikimisi tehtud otsus jätta hageja ümberhinnatud pensioniõiguslik staaž arvutamata.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega vaikimisi jäeti rahuldamata hageja 10. juuli 2011. aasta taotlus selleks, et Euroopa Investeerimispank arvutaks ümberhinnatud pensioniõigusliku staaži ning peale selle maksaks sellele ümberhindamisele vastava summa;

kohustada Euroopa Investeerimispanka hindama ümber hageja pensioniõiguslik staaž, mis vastab 6 aastale ja ühele kuule täiendava kindlustuse aastatest;

mõista Euroopa Investeerimispangalt välja mittevaralise kahju eest hüvitis, mida esialgu hinnatakse ex aequo et bono 5000 eurole;

mõista kohtukulud välja Euroopa Investeerimispangalt.