Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 7 juni 2016 – Verile mot kommissionen

(Mål F-108/12)1

(Personalmål – Tjänstemän – Pension – Artikel 12.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats enligt ett nationellt pensionssystem till unionens pensionssystem – Förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår – Talan – Ogiltigförklaring – Överklagande – Omkvalificering av yrkandet om ogiltigförklaring av förslaget om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår – Yrkandet om ogiltigförklaring tolkas som att det avser ogiltigförklaring av beslutet om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår efter en överföring av pensionsrättigheter – Yrkandet ogillas – Dom i ett mål om överklagande som vunnit laga kraft – Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marco Verile (Cadrezzate, Italien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi och J.-N. Louis, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas, S. Orlandi och J.-N. Louis, därefter advokaterna S. Orlandi och J.-N. Louis, och slutligen advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och G. Gattinara, därefter J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

Det saknas anledning att döma i mål F 108/12, Verile/kommissionen.

Marco Verile och Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________

1 EUT, C 379, 8.12.2012, s. 34.