Language of document : ECLI:EU:F:2016:125

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK

VÉGZÉSE

(első tanács)

2016. június 7.

F‑108/12. sz. ügy

Marco Verile

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – A személyzeti szabályzat VIII. melléklet 11. cikkének (2) bekezdése – Valamely nemzeti nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultság átvitele az uniós nyugdíjrendszerbe – A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat – Kereset – Megsemmisítés – Fellebbezés – A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat megsemmisítésére irányuló kereseti kérelmek átminősítése – A megsemmisítés iránti kereseti kérelem nyugdíjjogosultság átvitelét követően jóváírt, nyugdíjra jogosító szolgálati évek elismerésére vonatkozó határozat megsemmisítésére irányuló kérelemként való értelmezése – A kereseti kérelmek elutasítása – A fellebbezéssel megtámadott ítélet jogerőre emelkedése – Okafogyottság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amellyel Marco Verile többek között azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottságnak a felperes nyugdíjra jogosító szolgálati ideje azt követő elismeréséről szóló, 2011. december 9‑i határozatát, hogy az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) akkor alkalmazandó változata VIII. mellékletének 11. cikke (2) bekezdése alapján sor került a nemzeti nyugdíjrendszerben szerzett nyugdíjjogosultsága tőkeértékének az uniós nyugdíjrendszerbe való átvitelére, valamint amennyiben szükséges, semmisítse meg a Bizottság kinevezésre jogosult hatóságának az említett határozattal szemben a felperes által benyújtott panaszt elutasító határozatát.

Határozat:      Az F‑108/12. sz., Verile kontra Bizottság ügyben nem szükséges határozni. Marco Verile és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Megsemmisítés iránti kereset –Az uniós bíróság által egy másik ügyben, a kereset tárgyának átminősítése után ugyanazon tárgyban hozott jogerős ítéletet követően okafogyottá vált kereset – Okafogyottság

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 85. cikk, (1) bekezdés)

A megsemmisítés iránti kereset okafogyottá válik, és arról nem szükséges határozni, ha az uniós bíróság által másik ügyben hozott ítélet tárgya a kereset tárgyának átminősítését követően azonossá vált a szóban forgó kereset tárgyával, a felek mindkét ügyben azonosak és a fent hivatkozott ítélet jogerőre emelkedett és ezáltal véglegessé vált.

Ugyanis mivel a jogerő elve alapvető jelentőséggel bír az uniós jogrendben, mind a jog, mind a jogviszonyok stabilitásához, illetve az igazságszolgáltatás megfelelő működésének biztosításához fontos, hogy ne lehessen többé vita tárgyává tenni azokat a bírósági határozatokat, amelyek a rendelkezésre álló jogorvoslatok kimerülését, vagy az azok előterjesztésére nyitva álló határidők elteltét követően jogerőre emelkedtek.

(lásd a 36–39. pontot)

Hivatkozás:

Bíróság: 2006. március 16‑i Kapferer‑ítélet, C‑234/04 P, EBHT, EU:C:2005:178, 20. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.