Language of document :

Pritožba, ki so jo 3. decembra 2020 vložile Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., , Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., y Aluminios Cortizo, S.A.U. zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi razširjeni senat) z dne 23. septembra 2020 v združenih zadevah T-515/13 RENV in T-719/13 RENV, Kraljevina Španija in drugi/Komisija

(Zadeva C-662/20 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnice: Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., , Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., y Aluminios Cortizo, S.A.U. (zastopniki: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero in A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Lico Leasing, S.A.U y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Predlog

Pritožnice Sodišču predlagajo, naj:

ugotovi, da so razlogi, navedeni v tej pritožbi, dopustni in te razloge sprejme;

sodbo Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2020 v združenih zadevah T-515/13 RENV in T-719/13 RENV, Kraljevina Španija in drugi/Evropska komisija1 , razveljavi;

Sklep Komisije z dne 17. julija 2013 o shemi pomoči SA.21233 C/112 (ex NN/11, ex CP 137/06), ki jo izvaja Španija – Davčna shema, ki se uporablja za določene dogovore o finančnem najemu, znana tudi kot španski sistem poslovnega najema, razglasi za ničen, zlasti člen 1(1) tega sklepa, v delu, v katerem je ugotovljeno, da španski sistem poslovnega najema pomeni nezakonito državno pomoč, in podredno, člen 4(1) tega sklepa v delu, v katerem je naloženo, da se zagotovi, da vlagatelji v gospodarska interesna združenja vrnejo pomoč v celoti;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnice predlagajo, naj se izpodbijana sodba razveljavi iz teh razlogov:

Prvi razlog: Splošno sodišče je napačno razlagalo in uporabilo člena 107(1)PDEU v zvezi s pojmom selektivnosti. Pritožnice zlasti menijo, da je Splošno sodišče pri analizi domnevne „sektorske selektivnosti“ španskega sistema poslovnega najema napačno uporabilo pravo (prvi del pritožbenega razloga). Podredno, za primer, da Sodišče ne bi ugodilo prvemu delu tega pritožbenega razloga, pritožnice trdijo, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo pri razlagi sodne prakse sodišč Unije v zvezi z diskrecijsko pravico davčne uprave (drugi del pritožbenega razloga).

Drugi razlog: Splošno sodišče je nepravilno uporabilo načelo varstva legitimnih pričakovanj.

Tretji razlog: Splošno sodišče je nepravilno uporabilo načela, ki veljajo za vračilo pomoči.

____________

1 EU:T:2020:434

2 UL 2014, L 114, str.1