Language of document :

Presuda Suda od 2. lipnja 2022. (deseto vijeće) (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemska) – X BV/Classic Coach Company vof, Y, Z

(predmet C-112/21)1

„Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 5. – Prava koja proizlaze iz žiga – Članak 6. stavak 2. – Ograničenje učinaka žiga – Nemogućnost da nositelj žiga zabrani trećoj strani da u trgovačkom prometu koristi ranije pravo koje se odnosi samo na određeni lokalitet – Uvjeti – Pojam ‚ranije pravo’ – Trgovački naziv – Nositelj kasnijeg žiga koji ima još ranije pravo – Relevantnost”

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: X BV

Tuženici: Classic Coach Company vof, Y, Z

Izreka

Članak 6. stavak 2. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da se, u svrhu utvrđivanja postojanja „ranijeg prava” u smislu te odredbe, ne zahtijeva da nositelj tog prava može zabraniti uporabu kasnijeg žiga njegovu nositelju.

Članak 6. stavak 2. Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da se „ranije pravo”, u smislu te odredbe, može priznati trećoj strani, u situaciji u kojoj nositelj kasnijeg žiga ima još ranije pravo na znaku registriranom kao žig koje je priznato zakonodavstvom dotične države članice ako na temelju tog zakonodavstva nositelj žiga i još starijeg prava ne može više zabraniti, na temelju svojeg još starijeg prava, uporabu trećima njihova novijeg prava.

____________

1 SL C 189, 17. 5. 2021.