Language of document :

2022 m. birželio 2 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X BV / Classic Coach Company vof, Y, Z

(Byla C-112/21)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisės aktų derinimas – Prekių ženklai – Direktyva 2008/95/EB – 5 straipsnis – Prekių ženklo suteikiamos teisės – 6 straipsnio 2 dalis – Prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimas – Prekių ženklo savininko negalėjimas uždrausti trečiajai šaliai komercinėje veikloje naudotis ankstesne tik tam tikroje vietovėje taikoma teise – Sąlygos – Sąvoka „ankstesnė teisė“ – Komercinis pavadinimas – Vėlesnio prekių ženklo savininkas, turintis dar ankstesnę teisę – Svarba)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: X BV

Atsakovės: Classic Coach Company vof, Y, Z

Rezoliucinė dalis

1.    2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad, siekiant konstatuoti, jog egzistuoja „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, nereikalaujama, kad šios teisės savininkas galėtų uždrausti vėlesnio prekių ženklo savininkui naudoti vėlesnį prekių ženklą.

2.    Direktyvos 2008/95 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad „ankstesnė teisė“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, gali būti pripažinta trečiajai šaliai tuo atveju, kai vėlesnio prekių ženklo savininkas turi pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus pripažintą dar ankstesnę teisę į žymenį, įregistruotą kaip prekių ženklas, jeigu pagal minėtus teisės aktus prekių ženklo ir dar ankstesnės teisės savininkas, remdamasis savo dar ankstesne teise, nebegali trečiajai šaliai uždrausti naudoti jos vėlesnės teisės.

____________

1 OL C 189, 2021 5 17.