Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-597/18. sz., Hermann Albers kontra Európai Bizottság ügyben 2020. október 5-én hozott ítélete ellen a Hermann Albers eK által 2020. december 4-én benyújtott fellebbezés

(C-656/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Hermann Albers eK (képviselő: S. Roling Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Land Niedersachsen (Alsó-Szászország tartomány)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

részben helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2020. október 5-i Hermann Albers kontra Bizottság ítéletét (T-597/18, EU:T:2020:467), annak rendelkező része 1. és 2. pontját;

adjon teljes egészében helyt az első fokon előterjesztett, a 2018. július 12-i C(2018) 4385 final európai bizottsági határozat1 megsemmisítésére és a Bizottságnak az eljárás költségeinek viselésére való kötelezésére irányuló kérelmeknek.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (a helyi közlekedésről szóló alsó-szászországi törvény, NNVG) 7a. §-a tekintetében tévesen értelmezte az EUMSZ 107. és EUMSZ 108. cikket. A Törvényszék álláspontjával ellentétben az NNVG 7a. §-a bejelentési kötelezettség alá eső új támogatásnak minősül.

Ami az EUMSZ 107. cikket illeti, nem csupán pénzügyi források államon belüli átruházásáról van szó, mivel a feladatellátók a tömegközlekedési vállalkozások tulajdonosaiként kettős szerepükben eljárva közvetlenül részesülnek a pénzeszközök elosztásából, és azokat szelektív módon, közvetlen odaítélés útján, a magánszektor kárára használják fel. A feladatellátók ugyanis „saját szervezeti egységeikként” irányítják a tömegközlekedési vállalkozásokat. A pénzeszközöknek a feladatellátók részére történő elosztása elválaszthatatlanul előnnyel jár együtt, mivel a pénzeszközöknek az önkormányzati vállalkozások gazdasági tevékenységéhez való felhasználása ebben az időpontban már bevett gyakorlattá vált. Ez torzítja a versenyt, és érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

Ezenkívül az NNVG 7a. §-ának támogatási jellege miatt, de attól függetlenül is fennáll az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének megsértése, mivel a Németországi Szövetségi Köztársaság nem értesítette az Európai Bizottságot az NNVG 7a. §-áról.

____________

1     Az Alsó-Szászország tartomány által a helyi közlekedésről szóló alsó-szászországi törvény 7a. §-a alapján hozott intézkedéssel (SA.46538 [2017/NN] ügy) szemben kifogást nem emelő európai bizottsági határozat (HL 2018. C 292., 1. o.).