Language of document :

Pritožba, ki jo je Hermann Albers eK vložil 4. decembra 2020 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 5. oktobra 2020 v zadevi T-597/18, Hermann Albers/Evropska komisija

(Zadeva C-656/20 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnik: Hermann Albers eK (zastopnik: S. Roling, Rechtsanwalt)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Zvezna republika Nemčija, zvezna dežela Spodnja Saška

Predloga

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2020, Hermann Albers/Komisija (T-597/18, EU:T:2020:467), v točkah 1 in 2 izreka deloma razveljavi;

v celoti ugodi predlogom na prvi stopnji, katerih cilj je bil razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije z dne 12. julija 2018, C(2018) 4385 final1 in naložitev stroškov postopka Komisiji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik trdi, da Splošno sodišče ni upoštevalo pomena členov 107 PDEU in 108 PDEU v povezavi s členom 7a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (v nadaljevanju: NNVG). Člen 7a NNVG v nasprotju z mnenjem Splošnega sodišča pomeni novo pomoč, ki bi jo bilo treba priglasiti.

Glede člena 107 PDEU ne gre samo za nacionalni prenos finančnih sredstev, saj so imeli izvajalci potniškega prometa zaradi svoje dvojne vloge kot lastniki javnih prevoznikov neposredno korist od dodelitve sredstev in so jih z neposredno sklenitvijo pogodb selektivno uporabili v breme zasebnega sektorja. Kajti izvajalci potniškega prometa so javne prevoznike nadzirali „kot svoje službe“. Dodelitev sredstev naj bi bila neločljivo povezana s posebno ugodnostjo, saj je takrat uporaba sredstev za gospodarsko dejavnost občinskih podjetij pogosto že določena. To naj bi izkrivljalo konkurenco in vplivalo na trgovino med državami članicami.

Poleg tega naj bi zato, ker ima člen 7a NNVG značilnost pomoči – ampak tudi neodvisno od tega – šlo za kršitev člena 108(3) PDEU, saj Zvezna republika Nemčija člena 7a NNVG ni priglasila Evropski komisiji.

____________

1     Sklep Evropske komisije, da ne bo ugovarjala ukrepu, ki ga je zvezna dežela Spodnja Saška sprejela v skladu s členom 7a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetzes (zakon Spodnje Saške o lokalnem prevozu) (zadeva SA.46538 (2017/NN)) (UL 2018, C 292, str. 1).