Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. prosinca 2020. uputio Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Španjolska) – Caixabank SA/ZN, SD, AH

(predmet C-657/20)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Stranke glavnog postupka

Ovrhovoditelj: Caixabank SA

Ovršenici: ZN, SD, AH

Prethodna pitanja

S obzirom na prava priznata Direktivom [Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima]1 i kriterije utvrđene u presudama Suda od 14. ožujka 2013.[, Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164)] i od 26. ožujka 2019.[, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C-70/17 i C-179/17, EU:C:2019:250)] o tome da neispunjenje obveze plaćanja mora biti dovoljno značajno u pogledu trajanja i iznosa zajma kako bi se primijenila odredba o prijevremenom dospijeću, postavlja se sljedeće pitanje:

Je li nužno da neispunjenje plaćanja bude značajno istodobno i u pogledu iznosa zajma i u pogledu njegova trajanja ili je dovoljno da je ispunjen jedan od navedenih kriterija?

U slučaju da u obzir treba uzeti oba kriterija (trajanje i iznos zajma) i smatrati da oba kriterija trebaju biti ispunjena i zajedno ocijenjena, nastaju dvojbe o tome zahtijeva li se nacionalnim zakonodavstvom (članak 24. [Leya 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (Zakon 5/2019 od 15. ožujka o uređenju ugovora o stambenom kreditu)]) i nacionalnom sudskom praksom (presuda Tribunala Supremo (Vrhovni sud, Španjolska) br. 463/19) da se odvagnu oba kriterija.

U slučaju da oba kriterija (trajanje i iznos zajma) trebaju biti ispunjena i zajedno ocijenjena, nastaju dvojbe u pogledu rješavanja slučajeva u kojima dođe do značajnog neispunjenja samo u pogledu iznosa zajma, odnosno neplaćanja 3 % pozajmljene glavnice, u skladu s člankom 24. Zakona 5/19, ali ne i do značajnog neispunjenja u pogledu trajanja zajma, kada nije plaćeno manje od 12 mjesečnih obroka, u skladu s jedinim vremenskim upućivanjima iz članka 24. Zakona 5/19.

____________

1 SL L 95, 21. 4. 1993., str. 29. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)