Language of document :

Žalba koju je 2. prosinca 2020. podnio Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 23. rujna 2020. u predmetu T-174/19, Guillaume Vincenti/EUIPO

(predmet C-653/20 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: A. Lukošiūtė i K. Tóth, u svojstvu agenata, B. Wägenbaur, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Guillaume Vincenti

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da odluči na sljedeći način:

ukida se presuda Općeg suda od 23. rujna 2020. u predmetu T-174/19, Guillaume Vincenti/EUIPO.

tužitelj snosi troškove, uključujući troškove prvostupanjskog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba se temelji na dvama žalbenim razlozima:

Kao prvo, Opći sud nije uzeo u obzir članak 41. stavak 2. točku (a) Povelje Europske unije o temeljnim pravima time što je utvrdio da se dužnosnik mora saslušati u vezi s odlukom da ga se ne promakne.

S jedne strane, Opći je sud pritom propustio uzeti u obzir da ne postoji subjektivno pravo na promaknuće i da nepromaknuće ne čini povredu pravâ.

S druge strane, Opći je sud pritom također propustio uzeti u obzir da nepromaknuće nije usporedivo s upravnim aktom koji ima negativan utjecaj.

Kao drugo, Opći je sud utvrdio da se ne može isključiti da je odluka razumno mogla imati drugačiji ishod da je EUIPO prethodno saslušao dužnosnika. U tom pogledu postoji nedostatak u obrazloženju jer Opći sud nije ispitao tužiteljeve argumente.

____________