Language of document :

A Curtea de Apel Timişoara (Románia) által 2021. január 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – T. A. C. kontra ANI

(C-40/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Timişoara

Az alapeljárás felei

Felperes: T. A. C.

Alperes: ANI

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a büntetések arányosságának az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. cikkében szereplő elvét, hogy az a nemzeti jogban formálisan bűncselekményként meghatározottaktól eltérő olyan tényállásokra is vonatkozik, amelyek az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikke értelmében vett „büntetőjogi vádaknak” tekinthetők az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában kidolgozott szempontok, így különösen a büntetés súlyossága tükrében, hasonlóan az összeférhetetlenség alapügyben szereplő értékeléséhez, amely a választással elnyerhető közhivatal betöltésének három évre szóló tilalmában megvalósuló mellékbüntetés alkalmazását eredményezheti?

Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, úgy kell-e értelmezni a büntetések arányosságának az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. cikkében szereplő elvét, hogy azzal ellentétes a nemzeti végrehajtási jogszabály azon rendelkezése, amelynek értelmében a választással elnyerhető közhivatalt betöltő személyek összeférhetetlenségének megállapítása esetén a törvény alapján a választással elnyerhető közhivatal betöltésének három évre szóló tilalmával kapcsolatos mellékbüntetés automatikusan alkalmazandó anélkül, hogy lehetőség lenne az elkövetett jogsértéssel arányos szankció kiszabására?

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 15. cikkének (1) bekezdése által biztosított munkavállaláshoz való jogot, valamint a Charta 47. cikke által biztosított, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, hogy azokkal ellentétes a nemzeti végrehajtási jogszabály azon rendelkezése, amelynek értelmében a választással elnyerhető közhivatalt betöltő személyek összeférhetetlenségének megállapítása esetén a törvény alapján a választással elnyerhető közhivatal betöltésének három évre szóló tilalmával kapcsolatos mellékbüntetés automatikusan alkalmazandó anélkül, hogy lehetőség lenne az elkövetett jogsértéssel arányos szankció kiszabására?

____________