Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresný súd Bratislava I (Slovakia) on esittänyt 29.12.2020 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on AM

(asia C-710/20)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Okresný súd Bratislava I

Asianosaiset pääasiassa

Krajská prokuratúra v Bratislave, AM

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kansallisen oikeuden säännös, jolla kumotaan suoraan ilman kansallisen tuomioistuimen ratkaisua rikosoikeudellisen menettelyn päättämisestä tehty kansallisen tuomioistuimen päätös, joka on kansallisen oikeuden mukaan vapauttamista merkitsevä lopullinen ratkaisu ja jonka perusteella rikosoikeudellinen menettely on lopullisesti päätetty kansallisen lain mukaisesti annetun yleisen armahduksen johdosta, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa taatun oikeuden puolueettomaan tuomioistuimeen sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklassa taatun oikeuden, jonka mukaan ketään ei saa syyttää tai rangaista oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta, ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan mukainen? Jos tähän kysymykseen vastataan kieltävästi, sitooko tällainen kansallisen oikeuden säännös kansallista tuomioistuinta?

Onko kansallisen oikeuden säännös, jolla perustuslakituomioistuimen yleisen armahduksen tai yksittäistapauksissa myönnettyjen armahdusten peruuttamisesta Slovakian perustuslain 86 §:n i kohdan nojalla tehdyn Slovakian parlamentin päätöksen osalta harjoittama valvonta rajoitetaan pelkästään sen perustuslainmukaisuuden arviointiin, jolloin jätetään huomiotta Euroopan unionin antamat sitovat toimet ja muun muassa Euroopan unionin perusoikeuskirja, Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja Euroopan unionista tehty sopimus, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vilpittömän yhteistyön periaatteen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa taatun oikeuden puolueettomaan tuomioistuimeen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklassa taatun oikeuden, jonka mukaan ketään ei saa syyttää tai rangaista oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta, mukainen? Jos tähän kysymykseen vastataan kieltävästi, sitooko tällainen kansallisen perustuslakituomioistuimen ratkaisu kansallista tuomioistuinta?

____________