Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. prosinca 2020. uputio Okresný súd Bratislava I (Slovačka) – kazneni postupak protiv AM

(predmet C-710/20)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Okresný súd Bratislava I

Stranke glavnog postupka

Krajská prokuratúra v Bratislave, AM

Prethodna pitanja

Je li odredba nacionalnog prava kojom se izravno i bez odluke nacionalnog suda ukida odluka nacionalnog suda kojom se prekida kazneni postupak, koja na temelju nacionalnog propisa ima prirodu konačne odluke koja dovodi do oslobađanja i na temelju koje se kazneni postupak konačno prekida nakon što je u skladu s nacionalnim zakonom dana amnestija, u skladu s pravom na pošteno suđenje zajamčenim u članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kao i pravom da se ne bude dva puta osuđen ili kažnjen u kaznenom postupku za isto kazneno djelo zajamčenim u članku 50. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te u članku 82. Ugovora o funkcioniranju Europske unije? U slučaju niječnog odgovora na to pitanje: je li nacionalni sud vezan takvom odredbom nacionalnog prava?

Je li odredba nacionalnog prava kojom se Ustavni sud u pogledu nadzora odluke Národne rade Slovenskej republiky (Parlament Slovačke Republike) o ukidanju amnestije ili pojedinačnog pomilovanja, donesene na temelju članka 86. točke (i) Ustava Slovačke Republike, ograničava samo na ocjenu njezine usklađenosti s Ustavom Slovačke Republike a da se pritom ne uzimaju u obzir obvezujući pravni akti koje je donijela Europska unija, osobito Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Ugovor o funkcioniranju Europske unije i Ugovor o Europskoj uniji, u skladu s načelom lojalnosti u smislu članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji i članka 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te člankom 82. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, i pravom na pošteno suđenje zajamčenim u članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kao i pravom da se ne bude dva puta osuđen ili kažnjen u kaznenom postupku za isto kazneno djelo zajamčenim u članku 50. Povelje Europske unije o temeljnim pravima? U slučaju niječnog odgovora na to pitanje: je li nacionalni sud vezan takvom odlukom nacionalnog Ustavnog suda?

____________