Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 29 december 2020 – Amoena Ltd mot The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Mål C-706/20)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i det nationella målet

Klagande: Amoena Ltd

Motpart: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Tolkningsfrågor

Ska orden ”de” och ”deras” i punkt 53 i domen1 anses hänföra sig till behåar eller bröstproteser?

Innebär den andra meningen i punkt 53 ett annat test än det som framgår av punkt 51 i Amoena-domen och som framgår av den förklarande anmärkningen i KN till nummer 8473 i det att det krävs att behåar (jämte eventuella tillbehör) ska kunna göra det möjligt för bröstproteser att fylla en annan funktion än den som ”de” (förmodligen bröstproteserna) är utformade för, eller istället att endast det test ska genomföras som anges i punkt 51 och som kräver att behåarna ska utföra en uppgift i samband med bröstprotesens huvudfunktion?

____________

1 Dom av den 19 december 2019 i mål C-677/18, Amoena (EU:C:2019:1142).