Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 21. december 2020 – »PONS HOLDING« AG

(Sag C-703/20)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Sofiyski gradski sad

Parter i hovedsagen

»PONS HOLDING« AG

Ved kendelse af 6. maj 2021 har Domstolen (Niende Afdeling) fastslået følgende:

Det er åbenbart, at Den Europæiske Unions Domstol ikke har kompetence til at besvare det spørgsmål, som Sofiyski gradski sad (byretten i Sofia, Bulgarien) har forelagt ved afgørelse af 9. december 2020.

____________