Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Spania) la 6 aprilie 2021 – Zulima/Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

(Cauza C-215/21)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Zulima

Pârâtă: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

Întrebarea preliminară

În cadrul acțiunilor formulate de consumatori împotriva clauzelor abuzive în temeiul Directivei 93/13/CE1 și în cazul satisfacerii extrajudiciare a pretențiilor, articolul 22 din Ley de Enjuiciamiento Civil (Codul de procedură civilă) prevede că consumatorii trebuie să suporte cheltuielile de judecată fără să se ia în considerare comportamentul anterior al profesionistului care nu a dat curs punerilor în întârziere. Această reglementare procedurală spaniolă constituie un obstacol semnificativ care poate descuraja consumatorii să exercite dreptul la un control jurisdicțional efectiv cu privire la caracterul potențial abuziv al clauzei contractuale, contrar principiului efectivității și articolului 6 alineatul (1) și articolului 7 alineatul (1) din Directiva 93/13?

____________

1     Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 93, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).