Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumeenia) 5. novembril 2020 – SC Cridar Cons SRL versus Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(kohtuasi C-582/20)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: SC Cridar Cons SRL

Vastustajad: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis lubavad maksuhalduril pärast sellise maksuotsuse väljastamist, millega keeldutakse sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse tunnustamisest, peatada vaide läbivaatamine, oodates kriminaalasja lahendit, millega võidakse esitada täiendavad objektiivsed asjaolud maksukohustuslase osalemise kohta maksupettuses?

2.    Kas Euroopa Kohtu vastus eelmisele küsimusele oleks erinev siis, kui vaide läbivaatamise peatamise ajal saaks maksukohustuslane kasu esialgse õiguskaitse meetmetest, millega peatatakse käibemaksu mahaarvamise õigusest keeldumine?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk l.