Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Erfurt (Germania) la 23 iunie 2021 – A/B

(Cauza C-388/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Erfurt

Părțile din procedura principală

Reclamant: A

Pârâtă: B

Întrebările preliminare

Articolul 18 alineatul (1), articolul 26 alineatul (1) și articolul 46 din Directiva 2007/46/CE1 coroborate cu articolele 4, 5 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 715/20072 au de asemenea obiectul și scopul de a proteja interesele cumpărătorilor individuali de autovehicule și patrimoniul acestora? Printre acestea se numără și interesul unui cumpărător individual de autovehicule de a nu cumpăra un autovehicul care nu este conform cu cerințele dreptului Uniunii, în special de a nu cumpăra un autovehicul echipat cu un dispozitiv de manipulare interzis în sensul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007?

Dreptul Uniunii, în special principiul efectivității și drepturile fundamentale europene, precum și drepturile proprii ale naturii impun, în cazul oricărui comportament culpabil – săvârșit din neglijență sau cu intenție – al producătorului de autovehicule cu ocazia introducerii pe piață a unui autovehicul echipat cu un dispozitiv de manipulare interzis în sensul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, existența unui drept civil la repararea prejudiciului al cumpărătorului autovehiculului față de producătorul de autovehicule?

____________

1 Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO 2007, L 263, p. 1).

2 Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO 2007, L 171, p. 1).