Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Mons (Belgija) 24. junija 2021 – Ryanair DAC/Happy Flights Srl, nekdanja Happy Flights Sprl

(Zadeva C-386/21)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Mons

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Ryanair DAC

Nasprotna stranka: Happy Flights Srl, nekdanja Happy Flights Sprl

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7.1.a Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1 razlagati tako, da pojem, „zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji“ v smislu navedene določbe zajema odškodninsko tožbo, ki jo na podlagi Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/912 vloži družba za izterjavo, ki je v razmerju do pogodbe o letalskem prevozu tretja oseba in ki se sklicuje na to, da je prevzemnica terjatve potnika, čeprav navedena družba ni dokazala, da je v celoti vstopila v pravice in obveznosti prvotne pogodbene stranke?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člena 7.1.a in 7.1.b Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah razlagati tako, da je kraj izpolnitve obveznosti, na kateri temelji zahtevek, kraj izpolnitve pogodbe o letalskem prevozu, torej kraj odhoda ali prihoda leta ali, odvisno od primera, kakšen drug kraj?

____________

1 UL 2012, L 351, str. 1.

2 UL 2004, L 46, str. 1.