Language of document :

Tužba podnesena 14. veljače 2018. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

(predmet C-122/18)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: G. Gattinara i C. Zadra, agenti)

Tuženik: Talijanska Republika

Tužbeni zahtjev

Utvrditi da Talijanska Republika, time što je propustila i nadalje propušta osigurati da javna tijela ne prekoračuju rokove od 30 ili 60 kalendarskih dana kod plaćanja poslovnih dugova, nije ispunila svoje obveze koja ima na temelju Direktive 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL 2011., L 48, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 200.), a posebno obveze iz članka 4. te direktive;

naložiti Talijanskoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Iz elemenata kojima Komisija raspolaže, koji se temelje na informacijama koje je dala Republika Italija u predsudskom postupku proizlazi da rokove plaćanja od 30 i 60 dana, navedene u članku 4. Direktive 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u plaćanju, ne prekoračuju samo pojedini subjekti, već čitave kategorije javnih tijela, i to ne samo u odnosu na jednu poslovnu transakciju, već u pogledu svih prosječnih rokova za plaćanje, i to u odnosu na sve transakcije koje su zaključila navedena tijela i, naposljetku, ne za ograničeno vrijeme, već trajno počevši od rujna 2014. do datuma podnošenja ove tužbe. Komisija stoga smatra da je dokazana stalna i sustavna povreda članka 4. direktive.

____________