Language of document :

2018 m. vasario 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Italijos Respublika

(Byla C-122/18)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Gattinara ir C. Zadra

Atsakovė: Italijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, p. 1), visų pirma pagal šios direktyvos 4 straipsnį, nes neužtikrino ir vis dar neužtikrina, kad valdžios institucijos neviršytų 30 arba 60 kalendorinių dienų terminų sumokėti savo komercines skolas,

priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisijos turima informacija, kurią vykstant administracinei procedūrai pateikė Italijos vyriausybė, rodo, kad Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimo 4 straipsnyje nurodyti 30 ir 60 dienų mokėjimo terminai buvo pažeidinėjami ne atskirų subjektų, o visų viešosios valdžios kategorijų, ne konkretaus komercinio sandorio atveju, bet, kaip vidutiniai mokėjimo terminai, visų minėtų valdžios institucijų sudarytų komercinių sandorių atveju ir galiausiai, ne konkrečiu laikotarpiu, o nuolat nuo 2014 m. rugsėjo mėn. iki šio ieškinio pateikimo dienos. Todėl Komisija mano, jog tęstinis ir nuolatinis direktyvos 4 straipsnio pažeidimas yra įrodytas.

____________