Language of document :

Tožba, vložena 14. februarja 2018 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-122/18)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Gattinara in C. Zadra, agenta)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predloga tožeče stranke

Sodišče naj:

ugotovi, da Italijanska republika s tem, da ni zagotovila in še vedno ne zagotavlja, da javni organi ne prekoračijo roka 30 oziroma 60 koledarskih dni za plačilo svojih trgovinskih obveznosti, ni izpolnila obveznosti iz Direktive 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL 2011, L 48, str. 1) in zlasti obveznosti iz člena 4 te direktive;

Italijanski republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Iz elementov, s katerimi razpolaga Komisija in ki temeljijo na informacijah, ki jih je Italijanska republika predložila v predhodnem postopku, je razvidno, da 30- oziroma 60-dnevni plačilni rok iz člena 4 Direktive 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih ni prekoračen le s strani posameznih subjektov, temveč celih kategorij javnih organov, ne le pri posamičnem trgovinskem poslu, temveč tudi kot povprečni plačilni rok, to je glede vseh poslov, ki so jih sklenili navedeni organi, in, nazadnje, ne le v omejenem časovnem obdobju, temveč stalno od septembra 2014 do datuma vložitve te tožbe. Komisija zato šteje, da je dokazana stalna in sistematična kršitev člena 4 Direktive.

____________