Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 28. jaanuari 2020. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-122/18)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiiv 2011/7/EL – Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul – Äritehingud, kus võlgnik on riigiasutus – Liikmesriigi kohustus tagada, et riigiasutusele kehtestatud maksetähtaeg ei ole pikem kui 30 või 60 päeva – Tulemuse saavutamise kohustus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara ja C. Zadra)

Kostja: Itaalia Vabariik (esindaja: G. Palmieri, keda abistasid avvocati dello Stato S. Fiorentino ja F. De Luca)

Resolutsioon

Kuna Itaalia Vabariik ei ole taganud, et tema riigiasutused reaalselt järgivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiivi 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul artikli 4 lõigetes 3 ja 4 kehtestatud maksetähtaegu, siis on ta rikkunud nimetatud sätetest tulenevaid kohustusi.

Mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

____________

1 ELT C 123, 9.4.2018.