Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 28 ianuarie 2020 – Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-122/18)1

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Directiva 2011/7/UE – Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în cazul tranzacțiilor comerciale – Tranzacții comerciale în care debitorul este o autoritate publică – Obligația statelor membre de a se asigura că termenul de plată acordat autorităților publice nu depășește 30 sau 60 de zile – Obligație de rezultat)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Gattinara și C. Zadra, agenţi)

Pârâtă: Republica Italiană (reprezentanți: G. Palmieri, agent, asistată de S. Fiorentino și de F. De Luca, avvocati dello Stato)

Dispozitivul

Întrucât nu s-a asigurat că autoritățile sale publice respectă efectiv termenele de plată stabilite la articolul 4 alineatele (3) și (4) din Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestor dispoziții.

Obligă Republica Italiană la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 123, 9.4.2018.