Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona (Spania) la 12 septembrie 2014 - Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir, S.L. y Fondo de Garantia Salarial

(Cauza C-422/14)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona

Părțile din procedura principală

Reclamant: Christian Pujante Rivera

Pârâte: Gestora Clubs Dir, S.L. y Fondo de Garantia Salarial

Întrebările preliminare

În ipoteza în care trebuie considerat că lucrătorii temporari ale căror contracte încetează pentru motivul legal al ajungerii lor la termen nu intră sub incidența domeniului de aplicare și a protecției Directivei 98/591 cu privire la concedierile colective în temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (a) din aceasta (cererea de decizie preliminară C-392/13, aflată pe rol), ar fi compatibil cu finalitatea directivei ca, în schimb, astfel de lucrători să fie luați în considerare în vederea stabilirii numărului lucrătorilor angajați „în mod normal” în unitate (sau în întreprindere, în Spania) care servește la calcularea pragului numeric al concedierii colective (10 % sau 30 de lucrători) prevăzut la articolul 1 litera (a) punctul (i) din directivă ?

Regula de la articolul 1 alineatul (1) litera (b) al doilea paragraf din Directiva 98/59 prevede că „încetarea [contractului de muncă]” este „asimilată” „concedierilor”, cu condiția „existenței a cel puțin cinci concedieri”. Aceasta trebuie interpretată în sensul că condiția menționată se referă la „concedierile” care au fost efectuate în prealabil ori s-au produs din inițiativa angajatorului, prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din directivă, iar nu la numărul minim de „încetări [care pot fi] asimilate” pentru ca asimilarea să aibă loc?

Noțiunea „încetarea contractului de muncă [ce] se produce la inițiativa angajatorului [din] unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana lucrătorului”, definită la articolul 1 alineatul (1) ultimul paragraf din Directiva 98/59, cuprinde încetarea contractului prin acordul dintre angajator și lucrător care, deși intervine la inițiativa lucrătorului, este consecința unei modificări anterioare a condițiilor de muncă din inițiativa angajatorului într-un context de criză pentru întreprindere și, în final, este indemnizată cu o sumă echivalentă celei datorate în cazul concedierii?

____________

1 Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (JO L 225, p. 16, Ediție specială, 05 vol. 5, p. 95).