Language of document :

Žaloba podaná dne 3. července 2006 - Van Neyghem v. Komise

(Věc F-73/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues, A. Jaume a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ředitele EPSO ze dne 1. června 2005 o nepřipuštění žalobce k ústní zkoušce v rámci výběrového řízení EPSO/A/19/04;

uložit žalované zaplatit žalobci symbolickou částku jedno euro jako náhradu jeho morální újmy;

uložit žalované zaplatit žalobci částku podle volného uvážení Soudu jako náhradu jeho majetkové újmy, spočívající ve ztrátě příležitosti být jmenován do vyšší platové třídy;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje především porušení povinnosti uvést odůvodnění a zásady rovného zacházení, jelikož ani napadené rozhodnutí ani odpověď správy na jeho stížnost mu neumožnily pochopit známku, která mu byla udělena při opravě písemného testu, a ještě méně ohodnocení jeho výkonu.

Žalobce se krom toho dovolává porušení zásady řádné správy, jelikož formulář pro vyhodnocení jeho písemné zkoušky je příliš nepřesný a obecný a kopie této zkoušky neobsahují žádné opravy.

____________