Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2007. május 24-i végzése -Lofaro kontra Bizottság

(F-27/06. és F-75/06. sz. egyesített ügyek)1

("Tisztviselők - Ideiglenes alkalmazott - A próbaidő meghosszabbítása - Elbocsátás a próbaidő végén - Sérelmet okozó aktus - A panasz benyújtásának határideje - Elfogadhatatlanság")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Alessandro Lofaro (Brüsszel, Belgium) (képviselő: J.-L. Laffineur ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és K. Hermann meghatalmazottak, segítőjük az F-27/06. sz. ügyben: F. Longfils ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az F-27/06. sz. ügyben:

Egyrészt a felperes próbaidejét meghosszabbító és ezen időszak végén a felperes elbocsátásáról szóló bizottsági határozat megsemmisítése iránti, másrészt kártérítési kérelem.

Az F-75/06. sz. ügyben:

Egyrészt a felperest a próbaideje végén elbocsátó, 2005. szeptember 28-i bizottsági határozat, illetve a felperes próbaidejének e határozat alapjául szolgáló értékelésének megsemmisítése iránti, másrészt kártérítési kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a kereseteket - mint elfogadhatatlanokat - elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - F-27/06. sz. ügy: HL C 208., 2006.5.6., 35. o.; F-75/06. sz. ügy: HL C 212, 2006.9.2., 48. o.