Language of document :

Kanne 18.7.2006 - Tsirimokos v. Euroopan parlamentti

(Asia F-76/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ioannis Tsirimokos (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja J. Choucroun)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin 25.10.2005 tekemä päätös, joka on toistettu 19.4.2006, on kumottava

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on ollut Euroopan parlamentin virkamies 1.5.1981 lähtien, esitti 7.9.2005 henkilöstösääntöjen 55 a artiklan ja henkilöstösääntöjen liitteessä IV a olevan 4 artiklan mukaisesti hakemuksen työskentelystä puolipäiväisesti valmistautuakseen eläkkeelle siirtymiseen. Laskiessaan peruspalkasta sitä prosenttiosuutta, johon kantajalla oli oikeus, hallinto ei ottanut huomioon kantajan työkokemusta ajalta ennen Euroopan parlamentin palvelukseen siirtymistä.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joista

ensimmäinen koskee henkilöstösääntöjen VIII liitteessä olevan 2 artiklan rikkomista

toinen selonottovelvoitteen laiminlyömistä

kolmas perustellun luottamuksen suojaamista koskevan velvoitteen laiminlyömistä

____________