Language of document :

2006. július 18-án benyújtott kereset - Ioannis Tsirimokos kontra Európai Parlament

(F-76/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Ioannis Tsirimokos (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: J. Choucroun ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament 2005. október 25-i, 2006. április 19-én megismételt határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki az Európai Parlament tisztviselője, 1981. május 1. óta tisztviselői minőségben, a személyzeti szabályzat 55a. cikke és IVa. mellékletének 4. cikke alapján 2005. szeptember 7-én kérelmet adott be nyugdíjazását előkészítő félmunkaidős munkavégzés engedélyezése iránt. A felperes éves alapilletménye százalékértékének számításakor az alperes nem vette figyelembe a felperes Európai Parlamenthez történt felvételét megelőzően szerzett szolgálati idejét.

Keresetét a felperes három jogalapra alapítja, ezek:

a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 2. cikkének megsértése;

a gondoskodási kötelezettség megszegése;

a bizalomvédelem kötelezettségének megszegése.

____________