Language of document :

Beroep ingesteld op 18 juli 2006 - Tsirimokos / Europees Parlement

(Zaak F-76/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Ioannis Tsirimokos (Senningerberg, Luxemburg) [vertegenwoordiger: J. Choucroun, advocaat]

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies van verzoekende partij

nietig te verklaren het besluit van het Europees Parlement van 25 oktober 2005, dat op 19 april 2006 is bevestigd;

het Europees Parlement te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, die sinds 1 mei 1981 ambtenaar van het Europees Parlement is, heeft op 7 september 2005 op grond van artikel 55 bis van het Statuut en artikel 4 van bijlage IV bis bij het Statuut een verzoek ingediend om bij wijze van voorbereiding op het pensioen halftijds te werken. Bij de berekening van het percentage van het basissalaris waarop verzoeker recht had, heeft de administratie geen rekening gehouden met de pensioenjaren die verzoeker vóór zijn indiensttreding bij het Europees Parlement had opgebouwd.

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker drie middelen aan:

1) schending van artikel 2 van bijlage VIII bij het Statuut;

2) schending van de zorgplicht;

3) schending van de plicht tot bescherming van het gewettigd vertrouwen.

____________