Language of document :

18. juulil 2006 esitatud hagi - Colovea versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-77/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Fotini Colovea (Luxsembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat J. Choucroun)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

Tühistada 20. septembril 2005 tehtud ja 19. aprillil 2006 kinnitatud Euroopa Parlamendi otsus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejale võeti 1. mail 1981 Euroopa Parlamendi teenistusse palgaastmesse B5 kuuluva ajutise töötajana. Ta esitas 4. augustil 2005 taotluse poole kohaga töötamiseks pensionile jäämisele valmistumiseks personalieeskirjade artikli 55 b ja IVa lisa artikli 5 alusel. Ametiasutus ei arvestanud hageja põhipalga protsendimäärade arvutamisel hageja teenistusaastatega enne Euroopa Parlamendi teenistusse asumist.

Hageja esitab oma hagi toetuseks kolm väidet, mis tulenevad:

-    esiteks: personalieeskirjade VIII lisa artikli 2 rikkumisest;

teiseks: hoolitsemiskohustuse rikkumisest;

kolmandaks: õigustatud ootuse kaitsmise kohustuse rikkumisest.

____________