Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 18. jūlijā - Fotini Colovea pret Eiropas Parlamentu

(lieta F-77/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fotini Colovea, Luksemburga (Luksemburga), (pārstāvis - J. Choucroun, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2005. gada 20. septembra lēmumu, kas atkārtoti pieņemts 2006. gada 19. aprīlī;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Eiropas Parlaments 1981. gada 1. maijā pieņēma darbā prasītāju kā pagaidu darbinieci B5 pakāpē. 2005. gada 4. augustā tā iesniedza pieteikumu par daļēju pensionēšanos saskaņā ar Civildienesta noteikumu 55.a pantu un IVA pielikuma 4. pantu. Aprēķinot pamatalgu, uz ko prasītājai bija tiesības, administrācija neņēma vērā izdienas gadus, ko prasītāja bija nostrādājusi pirms darba attiecību uzsākšanas Eiropas Parlamentā.

Savas prasības atbalstam prasītāja min trīs pamatus, kas attiecas uz:

pirmkārt, Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 2. panta pārkāpumu;

otrkārt, pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses;

treškārt, pienākuma aizsargāt tiesisko paļāvību pārkāpumu.

____________