Language of document :

Tožba, vložena 18. julija 2006 - Colovea proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva F-77/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Fotini Colovea (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: J. Choucroun, avocat)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

razglasiti ničnost Odločbe Evropskega parlamenta z dne 20. septembra 2005, ki je bila potrjena 19. aprila 2006;

Evropskemu parlamentu naložiti plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka se je 1. maja 1981 zaposlila v Evropskem parlamentu kot začasni uslužbenec z nazivom B5. Na podlagi člena 55a Kadrovskih predpisov in člena 4 Priloge IVa h Kadrovskim predpisom je 4. avgusta 2005 vložila prošnjo za polovični delovni čas za pripravo na upokojitev. Pri izračunu odstotka osnovne plače, do katere je bila upravičena tožeča stranka, uprava ni upoštevala let delovne dobe, ki jih je tožeča stranka pridobila pred zaposlitvijo v Evropskem parlamentu.

V podporo svoje tožbe tožeča stranka navaja tri tožbene razloge, ki izhajajo:

prvi, iz kršitve člena 2 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom;

drugi, iz kršitve dolžne skrbnosti;

tretji, iz kršitve dolžnosti varstva zaupanja v pravo.

____________