Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 24.4.2008 - Longinidis v. Cedefop

(Asia F-74/06)1

(Henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - Asemapaikan siirto - Valituslautakunta - Kokoonpano ja sisäiset säännöt - Vilpillinen menettely - Irtisanominen - Perustelut - Ilmeinen arviointivirhe - Harkintavallan väärinkäyttö)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Pavlos Longinidis (Panorama, Kreikka) (edustajat: asianajajat N. Korogiannakis ja N. Keramidas)

Vastaaja: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (asiamies: M. Fuchs, avustajanaan asianajaja P. Anestis)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) johdon tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätettiin, sekä niiden päätösten kumoaminen, jotka koskevat muun muassa Cedefop:n valituslautakuntaa, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne jätetään osaksi tutkimatta ja osaksi se hylätään perusteettomana.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 237, 30.9.2006, s. 15.