Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. április 24-i ítélete - Longinidis kontra Cedefop

(F-74/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazottak - Újrabeosztás - Fellebbezési bizottság - Összetétel és belső szabályozás - Tisztességtelen magatartás - Elbocsátás - Indokolás - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - Hatáskörrel való visszaélés)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Pavlos Longinidis (Panorama, Görögország) (képviselők: N. Korogiannakis és N. Keramidas ügyvédek)

Alperes: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) (képviselők: M. Fuch meghatalmazott, segítője P. Anestis ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) igazgatósága által hozott, a felperes határozatlan időre szóló szerződésének felmondására vonatkozó határozatának, valamint egy sor más, többek között a Cedefop fellebbezési bizottságától származó határozat megsemmisítése, másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint elfogadhatatlant, részben mint alaptalant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 237., 2006.9.30., 15. o.