Language of document :

2008 m. balandžio 24 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Longinidis prieš Cedefop

(Byla F-74/06)1

(Viešoji tarnyba − Laikinieji tarnautojai − Paskyrimas į kitas pareigas − Apeliacinė komisija − Sudėtis ir vidaus tvarka − Nelojalus elgesys − Atleidimas iš darbo − Motyvavimas − Akivaizdi vertinimo klaida − Piktnaudžiavimas įgaliojimais)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovas: Pavlos Longinidis (Panorama, Graikija), atstovaujamas advokatų N. Korogiannakis ir N. Keramidas

Atsakovas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop), atstovaujamas M. Fuchs, padedamo advokato P. Anestis

Bylos dalykas

Pirma, Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) vadovybės sprendimo, kuriuo nutraukiama neterminuota darbo sutartis su ieškovu, bei sprendimų dėl Cedefop skundus nagrinėjančios komisijos panaikinimas ir, antra, prašymas atlyginti nuostolius.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Ieškinį atmesti kaip iš dalies nepriimtiną ir iš dalies nepagrįstą.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 237, 2006 9 30, p. 15.