Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2007 - Van Neyghem v. Komise

(Věc F-73/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Otevřené výběrové řízení - Hodnocení písemné zkoušky - Lhůta pro podání stížnosti - Přípustnost - Povinnost odůvodnění)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgie) (zástupci: původně S. Rodrigues, A. Jaume a C. Bernard-Glanz, advokáti, poté S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: V. Joris a M. Velardo)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí EPSO ze dne 1. června 2005 o nepřipuštění žalobce k ústní zkoušce v rámci výběrového řízení EPSO/A/19/04 z důvodu nedostačujících výsledků jeho písemné zkoušky, a jednak návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 190, 12.8.2006, s. 37.