Language of document :

Sag anlagt den 3. januar 2013 – ZZ mod Europol

(Sag F-1/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat J.-J. Ghosez)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europols afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt på ubestemt tid og påstand om, at Europol tilpligtes at betale forskellen mellem det vederlag, som sagsøgeren fortsat kunne have oppebåret hos Europol og enhver anden ydelse, som hun rent faktisk har oppebåret.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Europol’s afgørelse af 29. februar 2012, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at hendes tidsbegrænsede kontrakt, som udløb den 31. maj 2012, ikke ville blive forlænget.

Europol tilpligtes at betale sagsøgeren forskellen mellem på den ene side det vederlag, som hun kunne have gjort krav på, såfremt hun var forblevet i Europols tjeneste, og på den anden side summen af den løn, honorarer, arbejdsløshedsunderstøttelse og enhver anden erstatningsydelse, som hun rent faktisk har oppebåret siden den 1. juni 2012 i stedet for den løn, som hun oppebar som midlertidigt ansat.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.