Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 3. janvārī – ZZ/Eiropols

(lieta F-1/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis – J.-J. Ghosez, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropola lēmumu nepagarināt prasītājas līgumu uz nenoteiktu laiku un piespriest Eiropolam atlīdzināt starpību starp atalgojumu, ko tā būtu varējusi turpināt saņemt Eiropolā, un jebkuru citu atlīdzību, ko tā faktiski ir saņēmusi

Prasītājas prasījumi:

atcelt atbildētāja 2012. gada 29. februāra lēmumu, ar kuru atbildētājs paziņoja prasītajai, ka tas nepagarinās tās līgumu uz noteiktu laiku, kurš beigsies 2012. gada 31. maijā;

piespriest atbildētajam atlīdzināt prasītājai starpību, pirmkārt, starp atalgojuma apmēru, uz ko tā būtu varējusi pretendēt, ja tā būtu saglabājusi savu amatu šajā struktūrā, un, otrkārt, atalgojuma apjomu, honorāriem, bezdarbnieka pabalstu un citiem pabalstiem, ko viņa faktiski ir saņēmusi pēc 2012. gada 1. jūnija, tā atalgojuma vietā, ko viņa saņēma kā pagaidu darbiniece;piespriest Eiropolam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.