Language of document :

Tožba, vložena 3. januarja 2013 – ZZ proti Europolu

(Zadeva F-1/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: J-J. Ghosez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Europola, da se pogodba tožeče stranke ne podaljša za nedoločen čas in naložitev Europolu, da plača razliko med osebnimi prejemki, ki bi jih lahko še naprej prejemala od Europola, in vsemi drugimi nadomestili, ki naj bi jih dejansko prejela.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe, ki jo je tožena stranka sprejela 29. februarja 2012, s katero je tožena stranka tožečo stranko seznanila, da njene pogodbe za določen čas, ki se izteče 31. maja 2012, ne bo podaljšala;

naložitev toženi stranki, da tožeči stranki izplača razliko med, na eni strani, zneskom osebnih prejemkov, do katerih bi bila upravičena, če bi bila še naprej zaposlena pri toženi stranki, in na drugi strani, zneskom osebnih prejemkov, honorarjev, nadomestil za brezposelnost oziroma vseh drugih nadomestil, ki jih je dejansko prejela od 1. junija 2012 kot nadomestilo za osebne prejemke, ki jih je prejemala kot začasni uslužbenec;naložitev plačila celotnih stroškov Europolu.