Language of document :

Acțiune introdusă la 28 decembrie 2012 – ZZ/AEM

(Cauza F-162/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Orlandi, J.-N. Louis și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Agenția Europeană de Mediu

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de reintegrare a reclamantului în urma unui concediu de boală după data la care acesta ar fi fost apt de muncă potrivit avizelor medicale.

Concluziile reclamantului

Anularea decizie de respingere, adoptată la 20 septembrie 2012 de autoritatea competentă să încheie contractele, a reclamației din 21 mai 2012 prin care se solicita retragerea deciziei din 21 februarie 2012 de a-l reintegra la 24 ianuarie 2012 în urma unui concediu de boală.obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.