Language of document :

Tožba, vložena 28. decembra 2012 – ZZ proti EEA

(Zadeva F-162/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska agencija za okolje

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o vrnitvi tožeče stranke na delovno mesto po bolniškem dopustu, ko je bila glede na izid zdravniškega pregleda spoznana za zmožno za delo.

Predloga tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 20. septembra 2012, s katero je organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, zavrnil ugovor z dne 21. maja 2012, s katerim je bil predlagan umik odločbe z dne 21. februarja 2012 o njeni vrnitvi na delovno mesto po bolniškem dopustu z dnem 24. januarja 2012.Naložitev plačila stroškov toženi stranki.