Language of document :

Sag anlagt den 15. januar 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-5/13)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne J. Grayston, G. Pandey og M. Gambardella)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøven EPSO/AD/205/10

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 9.3.2012 truffet af udvælgelseskomitéen og af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (herefter »EPSO«), som blev meddelt på EPSO-kontoen og hvori det blev bekræftet, at sagsøgerens navn ikke blev opført på reservelisten for udvælgelsesprøven (EPSO udvælgelsesprøve EPSO/AD/205/10 (toldområdet), som svar på sagsøgerens »Anmodning om fornyet behandling af ræsonnement tests«.

Annullation af afgørelsen af 23.12.2011 truffet af udvælgelseskomitéen og af EPSO, som blev meddelt på EPSO-kontoen og hvori sagsøgeren blev underrettet om, at han ikke blev opført på »reservelisten« (databasen over beståede ansøgere), da han ikke havde opnået det krævede antal rigtige svar i de mundtlige ræsonnement tests.

Annullation af EPSO’s og udvælgelseskomitéens stiltiende afgørelse, som ikke blev forkyndt for sagsøgeren, om ikke at give ham adgang til de dokumenter, som han anmodede om i skrivelse af 31.12.2011 (Anmodning om fornyet behandling).

Annullation af EPSO’s stiltiende afgørelse om afslag på sagsøgerens klage i henhold til artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (5).

Annullation af EPSO’s meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/205/10 (toldområdet), offentliggjort i EUT C 292 A/1 af 28.10.2010.

Annullation af »reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/AD/205/10 (toldområdet)«, offentliggjort i EUT C 22 A/1 af 20.1.2012, i sin helhed.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.