Language of document :

Tožba, vložena 15. januarja 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-5/13)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: J. Grayston, G. Pandey in M. Gambardella, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se tožeče stranke ne uvrsti na rezervni seznam javnega natečaja EPSO/AD/205/10.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije Evropskega urada za izbor osebja (v nadaljevanju: EPSO) z dne 9. marca 2012, ki je bila sporočena je v uporabniški račun EPSA in v kateri je bilo potrjeno, da se ime tožeče stranke ne uvrsti na rezervni seznam natečaja (EPSO natečaj EPSO/AD/205/10 – carinsko področje), kot odgovor na „zahtevo za pregled testa za numerično razumevanje“, ki jo je podala tožeča stranka;

Razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije EPSA z dne 23. decembra 2011, ki je bila sporočena v uporabniški račun EPSA in s katero je bila tožeča stranka obveščena, da njeno ime ni bilo uvrščeno na „rezervni seznam“ (zbirka uspešnih kandidatov), ker ni dosegla zahtevanega praga pri testih za verbalno razumevanje;Razglasitev ničnosti implicitne odločbe EPSA in natečajne komisije, ki ni bila vročena tožeči stranki, da se ji ne odobri vpogled v dokumente, ki ga je zahtevala z dopisom z dne 31. decembra 2011 (zahteva za pregled);Razglasitev ničnosti implicitne odločbe EPSA o pritožbi tožeče stranke na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije;Razglasitev ničnosti obvestila EPSO o javnem natečaju EPSO/AD/205/10 (carinsko področje), ki je bilo objavljeno v UL C 292 A/1 z dne 28. oktobra 2010;Razglasitev ničnosti celotnega „rezervnega seznama javnega natečaja EPSO/AD/205/10 (carinsko področje)“, ki je bil objavljen v UL C 22 A/1 z dne 27. januarja 2012;Komisiji naj se odredi plačilo stroškov tožeče stranke.