Language of document :

14. jaanuaril 2013 esitatud hagi – CK versus komisjon

(kohtuasi F-3/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CK (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja karjääriarengu aruanne.

Hageja nõuded

Tühistada 14. veebruaril 2012 koostatud ja 9. märtsil 2012 lõplikult kinnitatud 2011. aasta karjääriarengu aruanne;

mõista komisjonilt välja 5000 euro suurune hüvitis mittevaralise kahju eest, mis selle aruandega tekitati;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.