Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. apríla 2013 – Rosenbaum/Komisia

(vec F-6/13)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 108, 13.4.2013, s. 39.