Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 18/04/2013 – Rosenbaum mot Kommissionen

(Mål F-6/13)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C 108, 13.04.2013. sid. 39