Language of document : ECLI:EU:F:2013:214

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(treće vijeće)

13. prosinca 2013.

Predmet F‑2/13

Luigi Marcuccio

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Rok za podnošenje tužbe – Jezik odbijanja žalbe – Članak 34. stavci 1. i 6. Poslovnika – Preslika potpisane tužbe poslane telefaksom u roku za podnošenje tužbe – Nepostojanje istovjetnosti između te preslike i potpisanog izvornika koji je poslan naknadno – Nepravodobnost tužbe – Očita nedopuštenost“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom L. Marcuccio zahtijeva poništenje implicite odluke kojom je Europska komisija odbila njegov zahtjev za primjenu korektivnog koeficijenta, propisanog člancima 12. i 13. Priloga X. Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europske unije (u daljnjem tekstu: Pravilnik o osoblju), i poništenje odluke Komisije o odbijanju njegove žalbe od 21. svibnja 2012., s jedne strane, kao i naknadu štete koju su mu te odluke prouzročile, s druge strane.

Odluka:      Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena. L. Marcuccio snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

Sudski postupak – Akt kojim se pokreće postupak – Formalni zahtjevi – Tužba podnesena telefaksom u roku za podnošenje tužbe – Vlastoručni potpis odvjetnika različit od onog koji se nalazi u izvorniku tužbe upućenom poštom – Posljedica – Neuzimanje u obzir dana primitka telefaksa radi ocjene poštovanja roka za podnošenje tužbe

(Poslovnik Službeničkog suda, čl. 34. st. 1. i 6.; Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 91. st. 3.)

U okviru postupaka koji se tiču javne službe Unije, kod uobičajenog podnošenja postupovnih akata, članak 34. Poslovnika Službeničkog suda, osobito njegovi stavci 1. i 6. koji uređuju mogućnost da se uzme u obzir kao dan podnošenja tužbe dan kada je proslijeđena preslika potpisanog izvornika telefaksom, nameće zastupniku stranke obvezu da vlastoručno potpiše izvornik akta prije slanja i podnošenja tog istog izvornika tajništvu najkasnije u deset idućih dana.

U tim uvjetima, ako se kasnije pokaže da potpisani izvornik akta koji je fizički predan tajništvu u roku od deset dana nakon slanja preslike putem telefaksa ne sadržava isti potpis kao onaj koji se nalazi na dokumentu poslanom telefaksom, ta je činjenica dovoljna za utvrđenje da su ta dva dokumenta različita, premda ih je doista potpisala ista osoba.

Zapravo, budući da nije na Službeničkom sudu da provjeri odgovaraju li si tekstovi u riječ, jasno je da dokument poslan telefaksom nije preslika potpisanog izvornika akta koji je podnesen poštom ako potpis koji se nalazi na jednom od dva dokumenta nije istovjetan onom koji se nalazi na drugom dokumentu.

Nadalje, ako podnošenje teksta telefaksom ne zadovoljava uvjete pravne sigurnosti iz članka 34. Poslovnika, dan podnošenja dokumenta poslanog telefaksom ne može se uzeti u obzir radi utvrđenja da je poštovan rok za podnošenje tužbe.

(t. 40. do 43.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 13. studenoga 2001., F/Revizorski sud, T‑138/01 R, t. 8. i 9.

Službenički sud: 11. ožujka 2013., Marcuccio/Komisija, F‑131/12, t. 22.; 28. lipnja 2013., Marcuccio/Komisija, F‑44/11, t. 37., koja je predmet žalbe pred Općim sudom Europske unije, predmet T‑504/13 P; 17. listopada 2013., Marcuccio/Komisija, F‑127/12, t. 21.

Opći sud Europske unije: 14. studenoga 2013., Marcuccio/Komisija, T‑283/13 P, t. 14.