Language of document : ECLI:EU:F:2013:214

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

13 decembrie 2013

Cauza F‑2/13

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Termen de introducere a acțiunii – Limba în care se respinge reclamația – Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură – Copie a unei cereri semnate transmise prin fax în termenul de introducere a acțiunii – Lipsa identității între această copie și originalul semnat transmis ulterior – Tardivitatea acțiunii – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Marcuccio solicită, pe de o parte, anularea deciziei implicite prin care Comisia Europeană i‑a respins cererea de aplicare la retribuția sa a coeficientului corector prevăzut pentru Angola și de plată a acesteia în euro în temeiul articolelor 12 și 13 din anexa X la Statutul funcționarilor Uniunii Europene (denumit în continuare „statutul”), precum și anularea deciziei Comisiei de respingere a reclamației sale din 21 mai 2012 și, pe de altă parte, repararea prejudiciilor pe care i le‑ar fi produs aceste decizii

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă – Cerere introductivă depusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii – Semnătură olografă a avocatului diferită de cea care figurează pe originalul cererii introductive trimis prin poștă – Consecință – Neluarea în considerare a datei primirii faxului pentru aprecierea respectării termenului de introducere a acțiunii

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 34 alin. (1) și (6); Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (3)]

În cadrul contenciosului funcției publice a Uniunii, pentru depunerea legală a oricărui act de procedură, articolul 34 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, în special alineatele (1) și (6), care reglementează posibilitatea de a lua în considerare ca dată de introducere a unei acțiuni data transmiterii prin fax a unei copii a originalului semnat, impune reprezentantului părții să semneze olograf originalul actului înainte de a‑l transmite prin fax și să depună același original la grefa Tribunalului cel târziu în următoarele zece zile.

În aceste condiții, dacă se dovedește retroactiv că originalul semnat al actului care este depus material la grefa Tribunalului în termen de zece zile de la transmiterea sa prin fax nu poartă, cel puțin, aceeași semnătură ca aceea care figurează pe documentul transmis prin fax, acest element este suficient pentru a se constata că aceste două documente sunt diferite, chiar dacă semnăturile au fost aplicate efectiv de aceeași persoană.

Astfel, în măsura în care Tribunalului nu îi revine sarcina de a verifica dacă cele două texte coincid cuvânt cu cuvânt, este evident că, atunci când semnătura aplicată pe unul dintre cele două documente nu este identică cu cea aplicată pe celălalt, documentul trimis prin fax nu este copia originalului semnat al actului care a fost depus prin poștă.

Pe de altă parte, dacă transmiterea textului trimis prin fax nu îndeplinește condițiile de securitate juridică impuse de articolul 34 din Regulamentul de procedură, data depunerii documentului trimis prin fax nu poate fi luată în considerare la analiza respectării termenului de introducere a acțiunii.

(a se vedea punctele 40-43)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 13 noiembrie 2001, F/Curtea de Conturi, T‑138/01 R, punctele 8 și 9

Tribunalul Uniunii Europene: 14 noiembrie 2013, Marcuccio/Comisia, T‑283/13 P, punctul 14

Tribunalul Funcției Publice: 11 martie 2013, Marcuccio/Comisia, F‑131/12, punctul 22; 28 iunie 2013, Marcuccio/Comisia, F‑44/11, punctul 37, care face obiectul unui recurs aflat pe rolul Tribunalului Uniunii Europene, cauza T‑504/13 P; 17 octombrie 2013, Marcuccio/Comisia, F‑127/12, punctul 21